Dienstrooster

Stille Zaterdag - Paaswake - Online

De Paaswake zal worden gehouden in Protestants verband. Voorgangers uit de Lutherse kerk, Hervormde gemeente, Het Baken en de Gereformeerde Kerk zullen in deze viering voorgaan. De Paaswake is op Stille Zaterdag vanaf 21.00 uur te volgen via het Youtube-kanaal van de Hervormde kerk. In deze nacht ontvangen wij het Licht van Christus dat over ons opgaat: leven in liefde sterker dan de dood. De paaskaarsen uit de verschillende kerken zullen worden aangestoken. We lezen uit de Schrift over God die schept, bevrijdt en hoop als hoopvol teken in onze gebrokenheid. We gedenken onze doop en gedenken de Maaltijd van de Heer met wie wij ons in brood en wijn verbonden weten.