In principe wordt elke zondagochtend een eredienst gehouden. De aanvangstijd is 10:30 uur, en de ingang van de kerk is aan de Jan de Bakkerstraat 11.

Tijdens deze dienst wordt een lutherse liturgie gevolgd. De viering van het avondmaal gebeurt in een kring in de kerk, waarbij een ieder, groot en klein, wordt uitgenodigd. Een rooster van de erediensten voor de komende periode kan worden ingezien via bijgevoegde link.

Er is geen ochtenddienst gedurende 4 zondagen in de zomer - in plaats daarvan vinden de PKN-avonddiensten dan in de lutherse kerk plaats, aanvang 18.30 uur. Tot slot is er ook geen dienst op de zondag direct na 1ste kerstdag.

De avonddiensten worden gezamenlijk gehouden met de Gereformeerde Kerk van Woerden en de wijken Noord en West van de Hervormde Gemeente. Deze diensten worden in verschillende kerkgebouwen gehouden. De gebruikelijke aanvangstijd van deze diensten is 18:30 uur.