Op woensdag 14 februari om 19.30 uur wordt de jaarlijkse Aswoensdagvesper gehouden.

Aswoensdag vormt het begin van de veertigdagentijd, de tijd van inkeer en verstilling, van vasten wellicht, naar Pasen. U kunt de gedroogde buxustakjes van afgelopen Palmzondag meenemen. Deze worden voorafgaand aan de viering verbrand. De as dient dan voor de askruisjes. In de viering beleven we het bijzondere ritueel van getekend worden met een askruis, symbool voor onze kleinheid en vergankelijkheid. zo gaan we met passende lezingen en liederen - met medewerking van de lutherse cantorij - en een korte overdenking, stilte en ritueel de veertigdagen in.