Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG. Hier treft u de ‘privacyverklaring’ aan, waarin aangegeven is hoe we met persoonsgegevens omgaan, zoals

  • Vastlegging van persoonlijke gegevens in de ledenadministratie.
  • De Wachter: er worden alleen pastorale berichten gemeld mits er toestemming is van betrokkene(n).
  • Kerkdienstgemist: de kerkdiensten staan online. Bij bijzondere diensten (rouw-, trouw-, doopdiensten) worden er van te voren afspraken gemaakt.
  • Op de facebookpagina worden geen foto’s van kinderen geplaatst zonder toestemming van de ouders. Gemeenteleden en bezoekers worden zo min mogelijk zichtbaar in beeld gebracht.
  • Op de website worden alleen foto’s van personen geplaatst als hiervoor toestemming is gegeven.

De Privacyverklaring vindt u hier.