Ook in 2024 zullen er – wekelijks in de veertigdagentijd (de weken vóór Pasen), en dagelijks aan het begin van de Goede (of Stille) Week weer oecumenische avondgebeden zijn in Woerden.

Het  doorgaande thema dat voor dit jaar is gekozen is: ‘Liefde zonder grenzen’. Achtergrond: in onze tijd lijkt de gedachte ‘ieder mens telt mee’ actueler te zijn dan ooit. Daarbij kun je zowel denken aan (politieke) ontwikkelingen in Nederland als aan allerlei internationale spanningen. Liefde lijkt op heel veel grenzen  te stuiten.

Een werkgroep, waarvan mensen uit de rooms-katholieke parochie, de hervormde gemeente, de gereformeerde kerk en de evangelisch-lutherse gemeente deel uitmaken, verzorgt deze avondgebeden. De avondgebeden worden gehouden onder auspiciën van de Raad van Kerken in Woerden.

Nadat de veertigdagentijd is begonnen met de Aswoensdag op 14 februari (met vieringen in de Bonaventurakerk en in de Lutherse Kerk (om 19.30 uur!), worden deze avondgebeden gehouden op woensdag 21 en 28 februari, 6, 13 en 20 maart, en in de Goede Week op  maandag 25, dinsdag 26 en woensdag 27 maart. De plaats van samenkomst is ook nu weer: de Lutherse Kerk aan de Jan de Bakkerstraat, de aanvangstijd is steeds 19.00 uur. De avondgebeden duren ongeveer een half uur. U bent van harte welkom!